• 2b ФОТОГРАФИЈА, ПРИМЈЕЊЕНА УМЈЕТНОСТ И ИНТЕРМЕДИЈА / PHOTOGRAPHY, APPLIED ART AND INTERMEDIA