• 1b ФОТОГРАФИЈА, ПРИМЈЕЊЕНА УМЈЕТНОСТ И ИНТЕРМЕДИЈА / PHOTOGRAPHY, APPLIED ART AND INTERMEDIA